Terms and conditions

Terms and conditions for Slovakia

SK version 1.2 (valid from 30.5.2018)
General changes in terms & conditions in articles 1 and 2.
Všeobecné zmeny v podmienkach v článkoch 1 a 2.

SK Version 1.1 (valid from 2.2.2018)
Changes in terms & conditions reflect the additions of new partners and services associated with entering the Czech market.
Zmeny v podmienkach sa týkajú doplnenia nových partnerov a služieb spojených so vstupom na český trh.
SK Version 1.0 (valid until 2.2.2018)

Terms and conditions for Czechia

CZ version 1.2 (valid from 30.5.2018)
General changes in terms & conditions in articles 1 and 2.
Obecné změny podmínek v článcích 1 a 2.

CZ Version 1.0 (valid from 2.2.2018)

Get started today with the 30 day FREE trial! Sign up NOW